Novosti iz Fojnice

Udruženje poslodavaca Fojnica počelo sa radom

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Novosti iz Fojnice
Udruženje poslodavaca Fojnica počelo sa radom

Udruženje poslodavaca Fojnica je osnovano 2002. godine i nakon izvjesnog perioda mirovanja ponovo je ovih dana nastavilo sa radom.

Inače, Udruženje je nastalo s namjerom da privrednicima sa područja općine Fojnica omogući stvaranje njihovih ličnih i kolektivnih ciljeva u sferama ekonomije, organizacije te profesionalnog djelovanja i privređivanja.

Tako će od sada Udruženje poslodavaca zastupati interese članova Udruženja, organizovati aktivnosti na iznalaženju poslova, povezivati svoje članove sa bankama, kreditnim organizacijama i ostvarivati saradnju sa Općinom Fojnica.

Kako kaže predsjednik UO Udruženja poslodavaca Mirnes Bukvić, plan aktivnosti za ovu godinu je, između ostalog, pružanje pomoći i stimuliranje malih poduzetnika, obezbjediti grant za pokretanje malih i srednjih preduzeća i uključiti se u razvoj turizma kao osnovnog i strateškog pravca razvoja Fojnice.

Kancelarija Udruženja poslodavaca Fojnica se nalazi na adresi Husni ef.Numanagića br.1, a sva zainteresovana fizička i pravna lica mogu im se obratiti za pomoć pri realizaciji određenih projekata. Također to mogu učiniti i putem njihove facebook stranice Udruženje poslodavaca Fojnica.

Log in