Novosti iz Općine

Pošumljavanje brda Prangija-Križ

Pošumljavanje brda Prangija-Križ

Općina Fojnica je tokom prošle godine, na zahtjev stanovnika ulice Hadrovići, radila na uređenju brda Prangija-Križ.

Nakon što je nadležna služba Općine utvrdila da pojedina stabla ugrožavaju sigurnost građana, njihove imovine te nacionalnih spomenika, Općina Fojnica je uputila zahtjev Šumariji Fojnica da pristupi izradi projekta te realizuju naznačene potrebe.

S tim u vezi je urađen elaborat na osnovu kojeg su propisno uklonjena stabala koja su predstavljala opasnost, te je planirano da se na ovom lokalitetu izvrši pošumljavanje u periodu proljeće/jesen 2018.godine.

Ovih dana, Općina u saradnji sa rasadnikom ŠPD-a 'Busovača' na lokalitetu Prangije/Križa vrši sadnju voćkarica, trave te ukrasnog drveća.

Tako će ovo brdo zahvaljujući osmišljenom ozelenjavanju poprimiti bolji i ljepši izgled.

Log in