Novosti iz Općine

Poziv za javnu raspravu

Poziv za javnu raspravu

Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizuje javnu raspravu na temu IZGRADNJA 110 KV DALEKOVODA TS KISELJAK - TS FOJNICA koja će se održati 14.05.2018. godine u prostorija Općine Fojnica sa početkom u 14:00 sati.

Kompletan poziv za javnu raspravu pogledati u prilogu.

Log in