Novosti iz Općine

Predstavljeni Akcioni planovi za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Predstavljeni Akcioni planovi za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Akcioni planovi su urađeni u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID). Projekt realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT u saradnji s Udruženjem za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Fondacijom INFOHOUSE.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije fokusiran je tako da se sastoji od 6 strateških ciljeva u sklopu kojih su definisane 23 mjere sa tačno određenim nosiocima aktivnosti i vremenom koje je predviđeno za njihovu implementaciju. Glavni akcent ovog strateškog dokumenta stavljen je na prepoznavanje opasnosti od korupcije kao jednog od najvećih problema u društvu.

Cilj dokumenta je da se njegovom provedbom unaprijedi efikasnost, efektivnost i učinkovitost rada lokalne uprave. Općina Fojnica se izradom ovom strateškog dokumenta pridružile grupi od 40 općina i gradova u FBiH koji su do sada izradili i usvojili akcione planove za borbu protiv korupcije.

Na taj način Općina Fojnica se aktivno uključila u izradu Strategije za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, na čemu će aktivno sarađivati i sa nevladinim sektorom.

Saradnja se realizuje u okviru aktivnosti koje provodi Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT koja okuplja preko 70 organizacija civilnog društva u BiH.

Log in