Općinska izborna komisija (OIK)

Obavijest o radu CBS-a i Obavijest za raseljena lica sa biračkim pravom

Obavijest o radu CBS-a i Obavijest za raseljena lica sa biračkim pravom

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton / Kanton Središnje Bosne

O P Ć I N A F O J N I C A

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA FOJNICA

OBAVIJEST

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton / Kanton Središnje Bosne

O P Ć I N A F O J N I C A

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA FOJNICA

OBAVIJEST

za raseljena lica sa biračkim pravom

Log in