Javne nabavke, konkursi, odluke, rasprave

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene 'ELEKTROVOD' D.O.O. Fojnica po direktnom sporazumu

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Javne nabavke

Log in