Javne nabavke, konkursi, odluke, rasprave

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II.dio B ZJN-a

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Javne nabavke

Log in