Javne nabavke, konkursi, odluke, rasprave

Poziv za dostavljanje ponuda : Usluge tehničke zaštite za potrebe Općine Fojnica

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Javne nabavke

Poziv za dostavljanje ponuda

u postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz aneksa II. dio B ZJN-a

Predmet nabake: Usluge tehničke zaštite za potrebe Općine Fojnica

Log in