Služba za civilnu zaštitu i inspekcijske poslove

Općinski štab CZ općine Fojnica: Krizni štab za 18 dana izdao 17 naredbi, 5 rješenja, 3 odluke i 7 drugih obavijesti

Općinski štab CZ općine Fojnica: Krizni štab za 18 dana izdao 17 naredbi, 5 rješenja, 3 odluke i 7 drugih obavijesti

Na sjednici Općinskog štaba civilne zaštite općine Fojnica je podnesen izvještaj o provedenim mjerama po Naredbama FUCZ i KUCZ, te izvještaj o poduzetim mjerama Općinskog kriznog štaba u periodu od 16.marta do 02.aprila.

Krizni štab općine Fojnica je u ovom periodu izdao 17 naredbi, 5 rješenja, 3 odluke, te 7 apela, preporuka i obavijesti.

Održana je i diskusija o tome šta je urađeno u proteklom periodu na terenu, a tiče se aktivnosti Doma zdravlja, Policijske stanice, Vatrogasnog društva i Crvenog križa.

Važno je spomenuti da je Crveni križ prezentovao svoj izvještaj za posljednjih deset dana, u kojem je rečeno da su imali 618 poziva, 243 kućnih posjeta, 40 uručenih paketa. Volonteri CK su preuzimali recepte, kupovali namirnice i obavljali druge aktivnosti, u ime svojih sugrađana koji to nisu u mogućnosti.

Općinski štab je, na drugoj vanrednoj sjednici, donio odluku o formiranju službi zaštite i spašavanja i to, službe za zaštitu od požara, službu za veterinarske poslove i službe za medicinsku pomoć.

Log in