Služba za civilnu zaštitu i inspekcijske poslove

Svi koji ne poštuju samoizolaciju idu u prinudnu izolaciju

Svi koji ne poštuju samoizolaciju idu u prinudnu izolaciju

Federalni štab civilne zaštite na 11. vanrednoj sjednici održanoj danas donio je novu naredbu kojom će svaka osoba koja ne poštuje samoizolaciju biti izmještena u prinudnu izolaciju.

Za realizaciju danas donijete naredbe o prinudnoj izolaciji za realizaciju, osim kantonalnih štabova civilne zaštite, zadužuju se i krizni štabovi, ministarstva unutrašnjih poslova, kantonalne uprave policije i inspekcijski organi.

Rok za uspostavljanje objekata za prinudnu izolaciju je tri dana od danas.

Log in