Služba za privredu, finansije i budžet

Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021.godinu

Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021.godinu

Općinsko vijeće Općine Fojnica je na svojoj usvojilo Nacrt budžeta Općine Fojnica za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine, a javna rasprava o Nacrtu budžeta održana je danas u Općini Fojnica.

Javnoj raspravi su osim načelnika Sabahudina Klisure i predsjedavajuće OV Fojnica Vanje Oroz Jukić prisustvovali i Polutan Amir, pomoćnik načelnika za privredu, finansije i budžet Općine Fojnica i Bureković Vahid, pomoćnik načelnika za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu, društvene djelatnosti istambeno-komunalne poslove.

Također, na raspravi su bili i Mukača Alija, izvršni direktor JU Lječilište „Reumal“, Ramić Belma, v.d. direktor JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Fojnica“, te pojedini vijećnici, prestavnici udruženja i građani.

Uvodno izlaganje o Nacrtu budžeta za 2021. godinu dao je pomoćnik načelnika za privredu, finansije i budžet Općine Fojnica Polutan Amir, koji je dao osnovna objašnjenja o Nacrtu budžeta za 2021. godinu, o planiranim prihodima, primicima, te rashodima i izdacima u Nacrtu budžeta Općine Fojnica za 2021. godinu koji iznosi 3.770. 000 KM. Prisutne je upoznao sa pristiglim amandmanima, kojih je ukupno četiri:

  1. Udruženje „Atik“ – da se smanji tekući grant za Udruženja građana sa 20,000 na 15,000 KM i da se 5,000 KM osigura Udruženju „Atik“, a zahtjev temelje na velikoj ulozi koju imaju u sredstvima informisanja putem portala „Mahalla.ba“, o čemu kao dokaz prilažu google analitiku posjećenosti portala
  2. Zulum Almir – predlaže da se izvrši preraspodjela i da se sredstva sa granta namijenjena obilježavanju značajnijih datuma prebace na grant za Marš mira Srebrenica 2021.
  3. JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Fojnica“ – traže povećanje sredstava, odnosno da Općina kao osnivač poveća svoju dotaciju sa 44.500,00 KM na 60.000,00 KM, usljed visokih troškova isplate plaća zaposlenim radnicima, rasta cijena osnovnih potreba (hrana, režije) i okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19.
  4. Udruženje građana demobilisanih boraca Armije BiH 1992-1995 – traže izdvajanje sredstava u iznosu od 3,000.00 KM za svoj rad, jer okupljaju 90 % boraca u Fojnici, od kojih mnogima moraju obezbijediti prehrambene pakete, lijekove, te pomoći njihovim porodicama u izmirenju troškova sahrane.

Nakon iznošenja navedenih amandmana, pomoćnik načelnika Polutan Amir je, prije svega iznio uopćeni komentar budžeta za 2021. godinu, gdje je posebno istakao da je do sada iz godine u godinu zabilježeno povećanje prihoda čak za 50.000,00 KM godišnje, ali da je sada usljed situacije izazvane trenutnom pandemijom virusa COVID-19 nemoguće predvidjeti kretanja priliva u budžet Općine Fojnica u narednom periodu.

Općinski načelnik Klisura Sabahudin se kratko osvrnuo na trenutnu situaciju, kako u svijetu tako i kod nas u tekućoj godini, a pretpostavlja se da će se ista situacija nastaviti i u 2021. godini, pa je zbog toga naglasio da je trenutni Nacrt budžeta preambiciozan u odnosu aktuelnu situaciju, pa je zbog toga planiran rebalans već u mjesecu martu 2021. godine.

Nužno je poredati prioritete, kazao je na kraju načelnik Klisura, te je istakao da svi moraju pokazati više razumijevanja za trenutnu situaciju, a kada su u pitanju amandmani nije davao poseban osvrt, već je to ostavio Općinskom vijeću da da konačan sud.

Novosti

Načelnik Klisura ugostio predstavnike agencije za sigurnost hrane BIH

Važnost oznaka porijekla, geografskog porijekla i zagarantovanih tradicionalnih specijaliteta za poljoprivredne proizvođače i lokalnu zajednicu bila je ključna tema sastanka zvaničnika Agencije za sig...

Fojnički vatrogasci dobivaju savremeno vatrogasno vozilo

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura je nedavno prilikom susreta sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Republici Austriji, Kemalom Kozarićem, razgovarao o problemima sa kojim se u radu susreće Vat...

Obilježena godišnjica avionske nesreće na planini Zec

Na inicijativu Ambasade Italije u Sarajevu, u koordinaciji sa uredom vojnog atašea u Beogradu, teritorijalno nadležnim za Bosnu i Hercegovinu, održana je komemorativna ceremonija u spomen na članove p...

Općina Fojnica obezbijedila ruksake sa školskim priborom za prvačiće

Fojnički učenici jutros su se vratili u školske klupe. Posebno je svečano bilo za učenike prvačiće koji su u pratnji svojih roditelja prvi put jutros došli u školu, gdje su ih dočekale učiteljice. ...

Dodijeljenje stipendije za 30 studenata sa područja općine Fojnica

Ugovori o dodjeli stipendija redovnim studentima općine Fojnica za 2020/2021. godinu potpisani su danas u Općini Fojnica. Dodijeljeno je 30 stipendija redovnim studentima, ukupan iznos stipendije ...

Javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Fojnica

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije...

Održana redovna sjednica OV Fojnica

Četvrta redovna sjednica, na čijem dnevnom redu je bilo 30 tačaka, održana je u četvrtak. Nakon vijećničkih pitanja, raspravljalo se o Prijedlogu Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plan...

Uručene zahvalnice za volontere CK Fojnica

Danas je u službenim prostorijama Službe za civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor Općine Fojnica, povodom Dana civilne zaštite Federacije BiH – Svjetskog dana civilne zaštite, upriličeno svečano uruč...

Zakazana 4. sjednica OV Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 17.06.2021. godine u velikoj sali općine Fojnica, sa početkom u 9:00 sati. Za 4. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica predložen je slijedeći dnevni r...

Načelnik Klisura upriličio prijem za učenike generacije osnovnih škola sa područja općine Fojnica

U kabinetu načelnika općine Fojnica Sabahudina Klisure danas je upriličen prijem za učenike generacije osnovnih škola sa područja općine Fojnica za školsku 2020./2021. godinu. Svečanom prijemu prisus...

Načelnik Klisura ugostio žensku košarkašku reprezentaciju BiH

Predstavnice ženske košarkaške reprezentacije BiH danas je u općini Fojnica ugostio općinski načelnik Sabahudin Klisura. Sastanku su također prisustvovali selektor Goran Lojo i sportski direktor repr...

Log in

X

© Fojnica online

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.