Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko - pravne poslove

Poziv za javnu raspravu o nacrtu provedbenog prostorno-planskog dokumenta

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Služba za katastar
Poziv za javnu raspravu o nacrtu provedbenog prostorno-planskog  dokumenta

Log in