Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stambeno-komunalne poslove i BIZ

Općina Fojnica od danas radi od 7,30 do 12 sati

Općina Fojnica od danas radi od 7,30 do 12 sati

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa i poduzimanja mjera zaštite od širenja virusa, Općina Fojnica, od danas, 23.03.2020. godine radit će sa skraćenim radnim vremenom od 07,30 do 12 sati.

Osim članova Štaba civilne zaštite, koji su aktivni 24 sata dnevno, u općinskim službama radit će samo dežure u smanjenom kapacitetu. Za stranke će raditi matični ured, ovjera dokumenata i protokol.

Pozivamo građane da sve poslove, osim neodložnih, ostave za kasnije i da ne dolaze u Općinu.

Stranke se mogu informisati putem broja telefona: 030/547 700.

Poseban režim rada primjenjivat će se sve dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

Log in