Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stambeno-komunalne poslove i BIZ

Učenici SMŠ 'Zijah Dizdarević' posjetili Općinu Fojnica

Učenici SMŠ 'Zijah Dizdarević' posjetili Općinu Fojnica

Učenici SMŠ 'Zijah Dizdarević' Fojnica, odjeljenje III1, jučer su posjetili Općinu Fojnica gdje su održali čas iz predmeta Demokratije i ljudskih prava.

'Nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini' naziv je teme koju su učenici obrađivali zajedno sa profesoricom Đenitom Salčinović.

-Do sada smo imali praksu pozivati na školski čas nekog od predstavnika vlasti , a ove godine smo tu praksu malo izmijenili i školske klupe zamijenili općinskom salom, gdje se održavaju sjednice općinskog vijeća . Općina kao najniži nivo vlasti je idealan prostor gdje su učenici mogli vidjeti kako vlast funkcionise na lokalnom nivou , da praktično vide ko čini zakonodavnu i izvrsnu vlast , te koje su njihove nadležnosti, poručila je profesorica Salčinović.

Log in