Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stambeno-komunalne poslove i BIZ

Upozorenje korisnicima garaža i javnih površina

Upozorenje korisnicima garaža i javnih površina

Broj: 08-23-350/18

Fojnica, 31.05.2018. godine

U P O Z O R E NJ E

KORISNICIMA GARAŽA/DRVARNICA I JAVNIH POVRŠINA OPĆINE FOJNICA

Obzirom da su sve garaže/drvarnice koje se nalaze na javnoj površini označene brojevima, ovim putem jos jednom upozoravamo one korisnike garaža/drvarnica i javnih površina u vlasništvu Općine Fojnica koji nisu podnijeli zahtjev za korištenje javne površine, da u roku 8 dana Službi za društvene djelatnosti i stambeno komunalne poslove Općine Fojnica podnesu:

- Zahtjev za korištenje javne površine

Isti se odnosi na trajne, privremene i montažne objekate (tende, izlozi ispred trgovina, ugostiteljske bašte), i može se preuzeti u šalter sali Općine Fojnica.

U slučaju nepostupanja po ovom Upozorenju, nadležna Služba će u suradnji sa Službom za inspekcijski nadzor i Policijskom stanicom Fojnica biti prinuđena poduzeti zakonom predviđene mjere, odnosno ukloniti bespravno izgrađene objekte ili ih ponuditi na korištenje drugim osobama, a prekršitelje sankcionirati novčanom kaznom.

Napominjemo, obavijest se odnosi isključivo na gradsku urbanu zonu općine Fojnica.

POMOĆNIK NAČELNIKA:

__________________________

Dževahira Pubović, dipl. pravnik

Dostavljeno:

  1. Naslovu
  2. Evidencija

Log in