Sjednice Općinskog vijeća

Održana 18.sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Održana 18.sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica je održana danas u sali Općine Fojnica a na dnevnom redu je bilo 13 tačaka.

Nakon usvajanja zapisnika sa 17.sjednice OV Fojnica te vijećničkih pitanja uslijedilo je glasanje za Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija, postupka i načina izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova, i naseljenih, mjesta na području općine Fojnica. Ova tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

Također, jednoglasnu podršku vijećnika dobio je Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine.

Saglasnost na Statut JU za predškolski vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica nije data već je donesen zaključak da se osnivački akti ove ustanove usklade sa Zakonom o predškolskom obrazovanju. Na današnjoj sjednici je usvojen i Zaključak o prihvaćanju Plana potencijalnih projekata javno-privatno partnerstvo te su usvojeni izvještaji o procijenjenoj šteti od obilnih padavina-poplava od 03.02.2019. godine te o radu Komisije za Statut i propise za 2018. godinu.

Vijećnici su glasali i za usvajanje izvještaja o radu Komisije za društvene djelatnosti za 2018. godinu, o radu Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja Općinskog vijeća Fojnica za 2018. godinu i za Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01.2018. godine do 31.12. 2018. godine.

Podršku je dobio i Zahtjev/inicijativa za izmjenu Regulacionog plana, na parceli k.č. 432 (podnositelj HKPD „Rodoljub“), s tim da se prilikom izmjene RP tretira prostor od ulice Dana nezavisnosti do školskog dvorišta.

Na kraju, vijećnici su primili k znanju Informaciju o problemima snabdijevanja sirovinom, podnositelj MS&WOOD, te je donesen Zaključak da načelnik organizuje sastanak sa direktorima i traži od ŠPD 'Srednjobosanske šume' podatke o isporuci bukve MS&WOOD-u i isporukama sirovine iz Šumarije Fojnica.

Log in