Sjednice Općinskog vijeća

Održana 19.sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Održana 19.sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Devetnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Fojnica održana je danas gdje je, nakon usvajanja dnevnog reda te vijećničkih pitanja, donesena Odluka o prodaji službenog putničkog motornog vozila.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za prošlu godinu.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Fojnica za 2018.godinu a komandir PS Fojnica Amir Softić je informisao vijećnike o sigurnosti te je tom prilikom rekao da je stanje na području Fojnice zadovoljavajuće.

„Riješena su krivična djela iz ranijih godina, međutim povećan je broj saobraćajnih nesreća, radarske kontole imaju efekat te je smanjen broj neregistrovanih vozila zahvaljujući postojećoj analitičkoj kameri“-naglasio je komandir Softić.

Na dnevnom redu današnje sjednice našle su se i informacije o radu u 2018./2019.godini SMŠ „Zijah Dizdarević“ te OŠ „Muhsin Rizvić“ i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ koje su primljene k znaju.

Informacija o izvođenju radova sanacija Regionalnih puteva na području općine Fojnica je bila jedna od tačaka dnevnog reda, shodno dopisu koji su Općini Fojnica i OV Fojnica uputili predsjednici mjesnih zajednica.

Svoje primjedbe na radove, osim građana i predstavnika MZ, danas su na sjednici iznijeli i vijećnici te načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura.

Nakon rasprave, dogovoreno je da će u toku sljedeće sedmice načelnik Klisura i predsjednici klubova stranaka koje participiraju u Vijeću održatati sastanak sa kojeg će uputiti dopis ka Direkciji za ceste, Vladi SBK-a i drugim odgovornim te zatražiti da se sanacija uradi adekvatno i kvalitetno.

Najviše rasprave na devetnaestoj sjednici OV Fojnica izazvala je posljednja tačka dnevnog reda, Informacija o problemima snabdijevanja sirovinom kompanije MS&WOOD.

Direktor kompanije MS&WOOD Muhamed Pilav je prisutnima prezentovao važnost finalne prerade drveta a vijećnici su podržali rad ove kompanije te još jednom iskazali podršku i tražili od ŠPD „Srednjobosanske šume“ da, koliko god je to moguće, u Fojnici ostane što veći procenat potrebne sirovine.

Vildan Hajić, direktor ŠPD-a je pojasnio da postoje kriteriji shodno kojima se raspoređuje sirovina.

„Mi ćemo voditi i dalje računa, da u skladu sa mogućnostima i kriterijima, uvijek damo prednost finalnim proizvođačima“-rekao je direktor Hajić.

Na kraju je dogovoreno da načelnik Klisura i o ovom pitanju održi sastanak sa predsjednicima klubova OV Fojnica te da se donosu određeni konkretni zaključci, kada je i ova problematika u pitanju.

Log in