Sjednice Općinskog vijeća

Sjednica OV Fojnica će biti održana u četvrtak

Sjednica OV Fojnica će biti održana u četvrtak

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 20.12.2018. u sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati. Odlučio je tako Kolegij OV koji je održao svoju sjednicu jučer.

Za 16. sjednicu Općinskog vijeća predložen je slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Godišnji Plan i Program odgojno obrazovnog rada za 2018/2019 školsku godinu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica;
 4. Informacija Općinskog načelnika o provedenim aktivnostima po zaključku Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-1231-8/18 od 29.11.2018. godine i informacija zastupnika državnog kapitala o održanim skupštinama u Natura Concept Fojnica (NCF) i „Aquareumal“ d.o.o Fojnica;
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o saobraćaju;
 6. Prijedlog Budžeta Općine Fojnica za period 01.01. -31.12.2019. godine;
 7. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Općine Fojnica za 2019. godinu;
 8. Prijedlog budžetskog kalendara za 2019. godinu;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije Fojnica;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinske izborne komisije Fojnica;
 11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Plećaš ( Jozop) Desanke;
 12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Šimunić Pezelj (Mato) Mirjane;
 13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Turnadžić (Asim) Nerme

Log in