Sjednice Općinskog vijeća

Sutra 21. sjednica OV Fojnica

Sutra 21. sjednica OV Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 04.07.2019._godine, u velikoj Sali općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Za 21. sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Fojnica
  2. Vijećnička pitanja
  3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2018. godinu
  4. Plan i programa rada Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2019. godinu
  5. Izvještaj o radu U. G. Vatrogasnog društva „Fojnica“ za period 01.2018. do 31.12.2018. godine
  6. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Fojnica za 2018. godinu
  7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za prodaju nekretnine u vlasništvu općine
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije užeg urbanog područja općine Fojnica
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izradu Plana korištenja javnih površina na području općine Fojnica.

Log in