Sjednice Općinskog vijeća

U četvrtak 17.sjednica OV Fojnica

U četvrtak 17.sjednica OV Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 07.02.2019._godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Dnevni red

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Fojnica
 2. Vijećnička pitanja
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o saobraćaju
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica na području općine Fojnica,
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora JU Ljekarna-Apoteka Fojnica
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Upravnog odbora JU Ljekarna-Apoteka Fojnica
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica
 10. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2018. godinu
 11. Informacija o podnesenoj krivičnoj prijavi, u vezi zaključka Općinskog vijeća Fojnica od 29.11.2018. godine, kojim je Vijeće izrazilo sumnju u zakonitost rada izražene u Izvještaju o finansijskom poslovanju Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2017. godin

Log in