Sjednice Općinskog vijeća

U četvrtak 20. sjednica Općinskog vijeća Fojnica

U četvrtak 20. sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 30.05.2019._godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Fojnica
 2. Vijećnička pitanja
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2018. godinu
 4. Plan poslovanja Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2019. godinu
 5. Izvještaj o radu i poslovanju Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine
 6. Davanje saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju Lječilišta „Reumal“ Fojnica“.
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Fojnica ul. Mehmeda Spahe“
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Fojnica ulica Omladinska“
 10. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Fojnica ulica Omladinska“
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece Fojnica, zbog isteka mandata
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece Fojnica
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju v. d. Upravnog odbora Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica zbog isteka mandata
 14. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica zbog isteka mandata
 16. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Lječilište „Reumal“ Fojnica zbog isteka mandata
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Lječilište „Reumal“ Fojnica
 19. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Fojnica za period 01.01. do 31.03.2019. godine
 20. Izvještaj o raspodjeli sredstava iz općinskog budžeta iz oblasti sporta i kulture za 2019. godinu
 21. Informacija o dodjeli stipendija redovnim studentima općine Fojnica za školsku 2018/2019. godinu.

Log in