Sjednice Općinskog vijeća

Usvojen Budžet općine Fojnica za 2019.godinu

Usvojen Budžet općine Fojnica za 2019.godinu

Budžet općine Fojnica za 2019.godinu je usvojen na današnjoj 16.sjednici Općinskog vijeća Fojnica. Vijećnici su usvojili i odluku o izvršavanje budžeta te budžetski kalendar. Budžet općine Fojnica za 2019.godinu iznosi 4.258.000,00 KM.

Također na sjednici je načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura izvjestio vijećnike o provedenim aktivnostima po zaključku OV sa prošle sjednice kada je Općinsko vijeće Fojnica nalažilo Općinskom načelniku i nadležnim službama da Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Lječilište Reumal Fojnica proslijede nadležnim institucijama na dalje postupanje.

Isto tako, direktor Lječilišta Reumal Alija Mukača je, kao zastupnik državnog kapitala, informisao prisutne o održanim skupštinama u Natura Concept Fojnica (NCF) i „Aquareumal“ d.o.o Fojnica. Vijećnici su primili k znanju ove informacije.

Na dnevnom redu ove sjednice vijeća našao se i godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica koji je usvojen.

Vijećnici su, zbog isteka mandata, razriješili člana Općinske izborne komisije Fojnica a novi član OIK-a trebao bi biti imenovan na sljedećoj sjednici OV-a.

Log in