Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 14.sjednica OV Fojnica

Zakazana 14.sjednica OV Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 31.10.2018._godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Za 14. sjednicu Općinskog vijeća predložen je slijedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
  2. Vijećnička pitanja;
  3. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Fojnica;
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije užeg urbanog područja Općine Fojnica;
  5. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01. – 30.06.2018. godine;
  6. Nacrt Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01- 31.12.2019. godine;
  7. Prijedlog Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu korist Gjurjan Pavo iz Općine Ravno;
  8. Inicijativa za izmjenu Regulacionog plana na k.č. 1424/4 podnesena od etažnih vlasnika stambene zgrade;
  9. Molba, Puljić Marije, za isključenje iz Komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih saglasnosti.

Log in