Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 18.sjednica OV Fojnica

Zakazana 18.sjednica OV Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 14.03.2019. godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati, odlučio je tako Kolegij OV Fojnica na jučer održanoj sjednici.

Za 18. sjednicu Općinskog vijeća predlažen je slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Fojnica
 2. Vijećnička pitanja
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija, postupka i načina izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova, i naseljenih, mjesta na području općine Fojnica
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine
 5. Zaključak o davanju saglasnosti na Statut JU za predškolski vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica
 6. Zaključak o prihvaćanju Plana potencijalnih projekata javno-privatno partnerstvo
 7. Izvještaj o procijenjenoj šteti od obilnih padavina-poplava od 03.02.2019. godine
 8. Izvještaj o radu Komisije za Statut i propise za 201 godinu
 9. Izvještaj o radu Komisije za društvene djelatnosti za 2018. godinu
 10. Izvještaj o radu Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja Općinskog vijeća Fojnica za 2018. godinu,
 11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01.2018. godine do 31.12. 2018. godine
 12. Informacija o problemima snabdijevanja sirovinom (podnositelj MS&WOOD)
 13. Zahtjev/inicijativa za izmjenu Regulacionog plana, na parceli k.č. 432 (podnositelj HKPD „Rodoljub“).

Log in