Svi članci

Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica

Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica

URL web stranice:

Fojnica: Radna posjeta ministra privrede SBK Nisveta Hrnjića

U radnoj posjeti općini Fojnica jučer je boravio ministar privrede u Vladi SBK Nisvet Hrnjić sa saradnicima. Ovo je još jedna u nizu redovnih posjeta općinama u Kantonu, u okviru aktivnosti Ministarstva privrede SBK, rečeno je prilikom posjete Fojnici.

Delegaciju Ministarstva privrede primio je načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura sa saradnicima. Sastanku su prisustvovali predsjedavajuća OV Vanja Oroz Jukić, sekretar Općine Fojnica Azem Huseinbašić i pomoćnik načelnika za privredu Amir Polutan.

Tokom sastanka ministar Hrnjić je predstavio aktivnosti Ministarstva privrede SBK i naglasio važnost ovakvih posjeta, a s ciljem uspostavljanja bolje saradnje između općina i Ministarstva privrede.

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura se zahvalio na posjeti i istakao dosadašnju uspješnu saradnju sa Ministarstvom privrede i kompletnom Vladom SBK. Tom prilikom predstavio je općinske projekte i aktivnosti koje doprinose razvoju privrede.

Također, na sastanku je bilo riječi i o podršci privrednicima sa područja općine Fojnica, te o tome šta Općina i Ministarstvo mogu učini da poboljšaju stanje u oblasti privrede.

Nakon radnog sastanka u Općini, ministar Hrnjić i načelnik Klisura su posjetili preduzeća „Štamparija“, „MS&WOOD“, „Reumal“, „Keđex“ i „Nartex“, gdje su razgovarajući sa vlasnicima i direktorima ovih preduzeća dobili informacije o radu, o zaposlenima ali i problemima sa kojima se kompanije susreću u svom radu.

Opširnije...

Zakaza 25.sjednica OV Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 20.02.2020. godine, u velikoj sali općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Za 25. sjednicu Općinskog vijeća predlažen je slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Fojnica
 2. Vijećnička pitanja
 3. Prijedlog Odluke o komunalnim taksama
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naselja na području Općine Fojnica
 5. Prijedlog Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izmjenu dijela granice katastarskih općina Fojnica i Gvožđani
 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Dželil Suada iz Kiseljaka, na SRC „Poljana“ općina Fojnica
 8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Bavčić Mehe iz Sarajeva na SRC „Poljana“ općina Fojnica
 9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Siničić Ljube nastanjen u Babinom polju - Mljet, na SRC „Poljana“ općina Fojnica
 10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist) Sikire (Halil) Zekerijaha iz Visokog, na SRC „Poljana“ općina Fojnica
 11. Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija
 12. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2019. godinu
 13. Inicijativa za izradu Studije izvodljivosti za toplifikaciju uže gradske jezgre Općine Fojnica Reumal, prijedlog Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“ Fojnica
 14. Razmatranje dopisa Lječilišta „Reumal“ Fojnica od 20.01.2020. godine
Opširnije...
Priključi se za RSS feed

Log in