Služba za privredu, finansije i budžet

Održana javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Fojnica za 2023. godinu

Održana javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Fojnica za 2023. godinu

Shodno zaključku Općinskog vijeća održana je javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Fojnica za period 01.01.do 31.12.2023.godine.

Raspravi su, osim načelnika Sabahudina Klisure i pomoćnika za finansije, budžet i privredu Amira Polutana, prisustvovali vijećnici, predsjednici mjesnih zajednica, predstavnici udruženja i građani.

Budžet Općine Fojnica za 2023.godinu je planiran u iznosu od 4.918.000,00 KM.

Na Nacrt Budžeta pristiglo je nekoliko amandmana, prijedloga i dopisa.

Vijećnik Almir Zulum traži preraspodjelu sredstava u Budžetu zahvaljujući kojim bi se realizovala vijećnička inicijativa.

Riječ je o tome da pojedina naselja tokom ljeta i jeseni ostaju bez pitke vode, neophodno je izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju i izgradnju lokalnih vodovoda, kao i za širenje gradske mreže nizvodno do granice sa općinom Kiseljak.

Služba za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu Općine Fojnica, s obzirom na sve težu socio-ekonomsku situaciju predlaže da se predviđeni iznos sredstava poveća za socijalnu zaštitu i socijalno ugrožene.

Mjesna zajednica Fojnica je dala prijedlog da je potrebno osigurati sredstva u Budžetu kako bi se uradila rekonstrukcija pojedinih ulica, rekonstrukcija igrališta, izradili murali, te izgradila kanalizaciona mreža u naselju Luke.

Također, mjesna zajednica Pločari je uputila prijedloge na Budžet, a riječ je o infrastrukturnim projektima, izgradnji i opremanju prostorija MZ-a, igrališta za djecu, saniranje puteva, divljih deponija, betoniranje i natkrivanje kontejnera, kao i povećanje broja istih.

Osim navedenog, predsjednici mjesnih zajednica su uputili prijedlog/zahtjev da se osiguraju dodatna sredstva kako bi se njihove naknade sa dosadašnjih 150 KM povećale na 300 KM.

Služba za privredu, finansije i budžet će uzimajući u obzir navedene primjedbe, prijedloge i sugestije utvrditi Budžet za 01.01.do 31.12.2023.godine, te isti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Novosti

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Pravilnika o raspodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za kulturu i Nacrtu Pravilnika o raspodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za sport I - N...

Načelnik Klisura uručio nagrade na turniru 4-grada

Turnir 4-grada održan je danas u Fojnici, u organizaciji FK Fojnica. Prvo mjesto je osvojio FK Fojnica, drugi NK Rijeka Vitez, te treći NK Brnjaci Kiseljak, a četvrti ŠF Prvi Maj Busovača. Najbolji...

Održana 18.sjednica OV Fojnica

Na redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana danas usvojen je plan i program rada Lječilišta Reumal za 2023.godinu, sa finansijskim planom i planom javnih nabavki. Također, usvojen je i izvj...

Sutra redovna sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica bit će održana sutra, 26.01.2023.godine, sa početkom u 9 sati. ...

Info sesija UNDP-a za Javne pozive EU4AGRI

U okviru projekta EU4AGRI i sestrinskih projekata EU4BusinessRecoveru i EU4AGRI Recovery, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održat će se Info sesije UNDP-a u utorak 24.01.2023. godine u vremen...

Taekwondo klub Fojnica: Zahvalnica za podršku u radu

Načelniku općine Fojnica Sabahudinu Klisuri i predsjedavajućoj OV Vanji Oroz Jukić su zahvalnicu, za podršku u radu Taekwondo klubu Fojnica, uručili treneri Ivan Krajina i Muhamed Hukić. Tom priliko...

OBAVJEŠTENJE O PROGNOZI VANREDNOG HIDROLOŠKOG STANJA

U prilogu obavještenje o prognozi vandrednog hidrološkog stanja za period: 17.01 - 20.01.2023. {pdf=http://www.fojnica.ba/v3/media/download/Obavještenje_o_prognozi_vanrednog_hidrološkog_stanja_za_...

Obavijest o plaćanju komunalne naknade za stambene prostore

Broj: 08-19-SL/23 Fojnica, 04.01.2023. godine O B A V I J E S T o obavezi plaćanja komunalne naknade za stambene prostore Obavještavamo sve vlasnike i korisnike stambenih prostora na područj...

Načelnik Klisura u novogodišnjoj noći posjetio dežurne službe

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura večeras je tradicionalno obišao dežurne službe koje se staraju o zdravlju i zaštiti građana u novogodišnjoj noći. Tom prilikom je posjetio radnike Doma zdr...

Općina Fojnica: Obavijest o radnom vremenu

Obavještavamo Vas da će Općinski organ uprave Fojnica u petak 30.12.2022. godine raditi skraćeno do 12,00 sati, te da su 02.01.2023. i 03.01.2023. godine neradni dani. ŽELIMO VAM SRETNU I USPJEŠN...

SOG traži usklađivanje zakona koji nisu u saglasnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u …

Na traženje Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 19.12.2022. godine, u Agencijiza državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak kojem su prisustvovali HamdoEjubov...

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Na redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana jučer razmatrana je Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana općine Fojnica, a s ciljem dogradnje objekta Policijske stanice Fojnice. Nakon ra...

Prokoško jezero uvršteno na popis 14 najljepših sela u BiH

Nakon provedenog javnog poziva i procedure odabira, u maju 2022. godine USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) odabrao je Udruženje za razvoj ruralnog turizma u Bi...

Log in