Sjednice Općinskog vijeća

Održana 28.sjednica OV Fojnica

Održana 28.sjednica OV Fojnica

Prije početka 28. sjednice Općinskog vijeća Fojnica, prisutni su učenjem fatihe i minutom šutnje odali počast nedavno preminulom Šemsudinu Fiševiću, pomoćniku načelnika Općine Fojnica.

Na redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana danas usvojen je Nacrt Strategije za razvoj Općine Fojnica 2024-2030. godinu.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Fojnica JKP Šćona Fojnica. Trinaest vijećnika je podržalo ovu odluku, dok je jedan bio suzdržan.

Vijećnici su donijeli Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o promjenu naziva ustanove - JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica u naziv JU Dječiji vrtić Fojnica. Također data je saglasnost na Odluku o promjeni adrese sjedišta ove ustanove, iz Branilaca BiH u ZAVNOBIH 12.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli i Finansijski plan JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za period 01.01.-31.12.2024.godine.

Plan i program rada JU Dom zdravlja Fojnica usvojen je također jednoglasno.

Sa 14 glasova za i 2 suzdržana, usvojen je i plan i program rada sa finansijskim planom i planom nabavki Lječilišta Reumal za 2024.godinu.

Na kraju sjednice jednoglasnu podršku dobio je Izvještaj o radu Komisije za izbor i imenovanje za 2023.godinu.

Novosti

Sutra sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 18.04.2024. godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati. Dnevni red Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeć...

Načelnik dodijelio zahvalnice učenicima i nastavnicima koji su dali doprinos u obilježavanju Dana op…

15. aprila 2024. u prostorijama naše škole održan je revijalni program za učenike na kojem je načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura podijelio zahvalnice učenicima i nastavnicima iz sve tri škole...

Priredba povodom 14.aprila-Dana OŠ 'Muhsin Rizvić'

Danas je u prepunoj sali OŠ 'Muhsin Rizvić' održana priredba povodom Dana škole-14.aprila. Pjesmom, recitacijom, plesom i glumom učenici su i ovog puta pokazali svoje znanje i umijeće i na taj način ...

Obavijest za vlasnike stambenih i etažnih prostora o obavezi plačanja kumenalne naknade

Obavijest za vlasnike stambenih i etažnih prostora o obavezi plaćanja kumenalne naknade. ...

OBAVIJEST

Obavještavaju se roditelji da će se obaviti liječnički pregled i upis djece u I (prvi) razred osnovnog obrazovanja, a koja sa 01.06.2024. godine pune 6 (šest) godina, za školsku 2024/2025. godinu. ...

Svečana sjednica povodom 18.marta – Dana Općine Fojnica (FOTO)

Svečana sjednica Općinskog vijeća Fojnica, upriličena povodom obilježavanja 18. marta/ožujka – Dana općine Fojnica, održana je danas u sali Općine Fojnica. 18. mart je datum koji se obilježava kao Dan...

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o saobraćaju

I – Na 29. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 29.02.2024. godine, Općinsko vijeće Fojnica je donijelo Zaključak broj: 01-04-334-2/24 od 29.02.2024. godine o usvajanju i stavljanju na javnu raspra...

Log in