Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 28.sjednica OV Fojnica

Zakazana 28.sjednica OV Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 31.01.2024. u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Na osnovu člana 51. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica za 28. sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći:

Dnevni red

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Nacrt Strategije razvoja Općine Fojnica 2024.-2030. godina;
 4. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Fojnica JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica;
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog putničkog vozila u vlasništvu Općine Fojnica;
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom;
 7. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o promjeni naziva ustanove „JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica“ u naziv „JU „Dječiji vrtić“ Fojnica;
 8. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluka o promjeni adrese sjedišta JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica;
 9. Finansijski plan JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za period 01.01.– 31.12.2024. godine;
 10. Plan i program rada JU Dom zdravlja Fojnica za 2024. godinu;
 11. Plan i program rada sa finansijskim planom i planom nabavki Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2024. godinu;
 12. Izvještaj o radu Komisije za izbor i imenovanje za 2023. godinu.

Novosti

Sutra sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 18.04.2024. godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati. Dnevni red Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeć...

Načelnik dodijelio zahvalnice učenicima i nastavnicima koji su dali doprinos u obilježavanju Dana op…

15. aprila 2024. u prostorijama naše škole održan je revijalni program za učenike na kojem je načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura podijelio zahvalnice učenicima i nastavnicima iz sve tri škole...

Priredba povodom 14.aprila-Dana OŠ 'Muhsin Rizvić'

Danas je u prepunoj sali OŠ 'Muhsin Rizvić' održana priredba povodom Dana škole-14.aprila. Pjesmom, recitacijom, plesom i glumom učenici su i ovog puta pokazali svoje znanje i umijeće i na taj način ...

Obavijest za vlasnike stambenih i etažnih prostora o obavezi plačanja kumenalne naknade

Obavijest za vlasnike stambenih i etažnih prostora o obavezi plaćanja kumenalne naknade. ...

OBAVIJEST

Obavještavaju se roditelji da će se obaviti liječnički pregled i upis djece u I (prvi) razred osnovnog obrazovanja, a koja sa 01.06.2024. godine pune 6 (šest) godina, za školsku 2024/2025. godinu. ...

Svečana sjednica povodom 18.marta – Dana Općine Fojnica (FOTO)

Svečana sjednica Općinskog vijeća Fojnica, upriličena povodom obilježavanja 18. marta/ožujka – Dana općine Fojnica, održana je danas u sali Općine Fojnica. 18. mart je datum koji se obilježava kao Dan...

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o saobraćaju

I – Na 29. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 29.02.2024. godine, Općinsko vijeće Fojnica je donijelo Zaključak broj: 01-04-334-2/24 od 29.02.2024. godine o usvajanju i stavljanju na javnu raspra...

Log in